Září 2006

Good Bye my lover, Good bye my friend

24. září 2006 v 19:10 | blaženka |  Favourite songs

James Blunt - Goodbye My Lover

Did I disappoint you or let you down?
Zklamal jsem tě nebo nechal tě nešťastnou?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
Mám se cítit vinný nebo jiného nechat to posoudit?
´Cause I saw the end before we´d begun,
Jen proto, že sem viděl konec dřív než jsme začali,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
Ano, viděl jsem tě byla si zaslepené a já věděl, že tě získám
So I took what´s mine by eternal right.
Tak vzal jsem, co je moje oprávněně
Took your soul out into the night.
Vtáhl tvou duši do noci
It may be over but it won´t stop there,
Možná to přejde, ale neskončí
I am here for you if you´d only care.
Byl bych tu pro tebe jen kdyby zájem si měla
You touched my heart you touched my soul.
Dotkla ses mého srdce , dotkla ses mé duše
You changed my life and all my goals.
Změnila si můj život a všechny mé cíle
And love is blind and that I knew when,
A láska je slepá a já to věděl,kdy
My heart was blinded by you.
Moje srdce zaslepené bylo tebou
I´ve kissed your lips and held your head.
Políbil tvé rty a tvou hlavu držel
Shared your dreams and shared your bed.
Sdílel tvé sny a postel tvou
I know you well, I know your smell.
Znám tě dobře, i tvou vůni
I´ve been addicted to you.
Byl jsem na tě závislý

Goodbye my lover.
Sbohem má lásko
Goodbye my friend.
Sbohem můj příteli
You have been the one.
Byla si jediná
You have been the one for me.
Byla si pro mě jediná


I am a dreamer but when I wake,
Jsem snílek , ale když se probudím
You can´t break my spirit - it´s my dreams you take.
Nemůžeš zničit mysl mou- to jsou mé sny, které si bereš
And as you move on, remember me,
A jako ty, odcházejí, pamatují si mě
Remember us and all we used to be
pamatují si nás a vše,co jsme bývali
I´ve seen you cry, I´ve seen you smile.
Viděl jsem tě jak pláčeš, viděl jsem jak se směješ
I´ve watched you sleeping for a while.
Na chvilku sledoval jsem tě jak spíš
I´d be the father of your child.
Byl bych otec tvého děcka
I´d spend a lifetime with you.
Všechen čas strávil bych s tebou
I know your fears and you know mine.
Vím , že tvůj strach a ty znáte mě
We´ve had our doubts but now we´re fine,
Měli jsme pochyby ale teď jsme spokojení
And I love you, I swear that´s true.
A já miluji tě, přísahám, že je to pravda
I cannot live without you.
Nemůžu žít bez tebe…

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.And I still hold your hand in mine.
A pořád držím tvou dlaň v mých
In mine when I´m asleep.
V mých myšlenkách když spím
And I will bear my soul in time,
A trpím svou duši v době
When I´m kneeling at your feet.
Kdy klečím u tvých nohou

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.


I´m so hollow, baby, I´m so hollow.
Jsem tak prázdný, lásko, tak prázdný
I´m so, I´m so, I´m so hollow.
Jsem tak, jsem tak , tak prázdná...
Good bye my lover -mp3 ( stačí lkliknout pravým tlačítkem na červený text a dát- uložit jako)
Tahle písnička mě dostala hned na poprvý, na mojí ne zrovna dobrou náladu přímo výzyvala ke stažení :-) Musím přiznat, že mi u ní ukápla i nějaká ta slza a proto sem se pokusila o VLASTNÍ překlad.

Hm....

24. září 2006 v 16:43 | blaženka |  My ideas
Zase přemýšlím (a sakra), proč musí být život tak složitý? Chci ti pomoct, ale ty se ke mě otáčíš zády. Jo, je to težký. Tak hrozně moc, ale nezdá se ti to jako moc jednoduchý řešení? Nebylo by lepší, i když těžší, sednout si na chvíli a urovnat si, co vlastně chceš. Neutíkej k němu, není to tvůj přítel. Kdy to pochopíš? Jednou tě zničí, přestane ti stačit a pak už to nezastavíš s ničí pomocí.Nebo už zničil.... ?

Láska aneb co dokáže zamilovanost?!

21. září 2006 v 21:48 | blaženka |  Moje názory
Láska
Co to ta často zmiňovaná láska je?
Pro mě je to něco nevyjádřitelného. Něco, co je mezi nebem a zemí ( tak jako můj život ?!). Takže tady nad tím, alespoň trošku pouvažuji.
Kouzlo první lásky je v tom,že nevěříme,že jednou skončí.
I velká láska je jen malou náhradou za tu první…(Joseph Addison)
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.(Disraeli Benjamin)
Když to tak vezmu, tak kolik neštěstí už láska zapříčinila?Nespočitatelně.Díky ní se bojovalo, zabíjelo a lhalo.
Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří. (Aischylos)
Je to tak i dodnes? Musíme s láskou přinést i určitá břemena?! A když je přineseme, zvládneme to všechno?
Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.( Balzac Honoré de)
Je těžké milovat někoho, kdo o tom neví. Ale je ještě těžší milovat toho, kdo o tom vědět nechce.
Láska, je tak krátké slovo a přitom toho zmůže víc než sám člověk…
Kapka lásky je víc než oceán rozumu.
Ubližujeme lidem, které za jiných okolností máme rádi a vážíme si jich. Zrazujeme vlastní přátelé. Nevidíme možná úskalí . A přes tohle všechno se necháváme brát do jejích spárů.
Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. (Stendhal)
Jenže pak příjde ten pověstný konec. Je nevyhnutelný,čeká na nás stejně jako smrt. A pak nás zasáhne jako blesk z čistého nebe beze mráčků . Bolí tak moc, až začneme pochybovat, jestli vůbec ty šťastné, zamilované minutky, hodiny a týdny stály za tu všechnu bolest a zklamání, které teď prožíváme.
Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Bolest není od lásky nikdy daleko. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit. A platí, že každá láska vlastně končí nešťastně, dřív nebo později - protože i v případě, kdy třeba láska trvá celý život, tak jeden nutně umře dřív a zanechá toho druhého v zármutku.
(Navždy, nebo ne?!)
Stejně do toho vkročíme znova………Jsme nepoučitelní!!!

Feeling - LOVE

14. září 2006 v 20:06 | blaženka |  My ideas
Sometimes , I see better the world .
What´s the ,love´???
Nikdo Tě nebude milovat tak, jako já !
Jsem ztroskotanec, ale TY mě umíš milovat.
Ulice lásky - Jednosměrka
Nevstupovat !
To je cesta - podívej se na ní- bolí to !
Lásku urychlit nemůžeš !

Lies

14. září 2006 v 19:05 | blaženka |  Moje ,výtvory,
Lži
Sedím. Koukám z okna na tu krásnou barevnou přírodu. Je tak živá, plná energie a
Potom se otočím a uvidím těch pár stěn, které skrývají lež a samotu. Proč nemůžu být jako ostatní? Copak nevidíte, že i já bych s váma mohla dělat to, co vy? Přeci jsem jen člověk…..
Svíčka dohořívá, její život se krátí - pomalu, ale jistě…Ví, že to skončí…Ale náhle její knot zhasne pod návalem rozpáleného vosku…Už ani ona nemá klid…..Už i ona se bojí toho, co příjde….
Ničí jí vlastní tělo……vlastní mysl…proč, proč, proč???
Radši odvrátím pohled od svého domova, jdu se projít. Dýchám ten čerstvý vzduch, který prostupuje hluboko do mě….Cítím se volná a přesto tak uzavřená…Nikdy se nesmířím s tím, jaký sem měla dětství…dá se tomu tak říct?! Nebudu se litovat, ale vy , co za to můžete…chci, aby jste jednou trpěli..trpěli tak jako já…
Ke svíčce příjde mladá žena… Zapálí jí, aby splnila úděl..svůj úděl..vnášet lidem do života radost, chuť , optimismus , lásku…A i přes to, co všechno pro nás dělá umře….sama, opuštěná….PRÁZDNÁ

Pro tebe............

12. září 2006 v 22:55 | blaženka | 
Zuzanko…řekl někdo tak? Možná, že ne, anebo se to nestává často. Ale to je ,,this cruel world´´ . Nikdo ti v něm nepomůže ani nezachrání, nepoddá pomocnou ruku ani provaz, aby ses chytila….Seš tu sama za sebe !
Tyhle slova se mi nepíšou snadno, ale musím tě nějak probudit ! Já tu budu vždycky, abych tě vyslechla a snažila s tebou najít správný řešení, ale jednou tu nebudeš ty…..A co potom já? Myslíš, že si řeknu- stejně to tak bylo nejlepší? Ne, neřeknu si to, protože na to Tě mám moc ráda. A chci , aby sis to uvědomila. Nedokážu si představit chvíle, kdy sem na dně se zavázanou rukou klečím u počítače a nevím jak dál…..První komu určitě napíšu, seš ty! Máš u mě důvěru, cítím z tebe obrovskou dávku lásky a pochopení, kterou dokážeš rozdávat dál lidem ! A jedinej problém je, že pak tu asi není nikdo, aby ti to oplatil . Já se snažím, ale asi ne moc, musím uznat, že v tom mám teď docela zmatek. Vždycky si mě ujišťovala a ujišťuješ, že ti pomohlo popovídat si se mnou. Nevím, v těhle chvílích sem na dně, na to svým, a prostě mám strach s někým mluvit…je to těžký, nechci, abych ti řekla něco, co ti může ublížit… Teď chceš být sama, mít čas na to si všechno rozmyslet a já ti doporučuju - jeden den nech tady icq, blog, prostě všechno bejt a odreaguj se ! Pořádně popřemýšlej co vůbec chceš a nechceš….
Ale nikdy nezapomeň, že já Tě mám hrozně moc ráda a nechci tě ztratit v těhle chvílích……
…nechci Tě ztratit nikdy…

Nesnáším.........

6. září 2006 v 17:48 | blaženka |  My ideas
Nesnáším lidskou povrchnost, zlobu a neupřímnost. Nesnáším život, který žiji a přesto to musím dohrát do konce. Být šťastná? Co to je? Naučená fráze o dvouch slabých slovech, které pro mě znamenají prázdno. Chtěla bych ho zaplnit, ale copak to jde? Pokud ano, ráda bych věděla, jak ? Nikdo to neví, protože to nikdo nezažil. A pokud někdo říká, že ano, nevěřím. Ano, neříkám, že nepociťuji radost, ale radost a být šťasten je velký rozdíl.
Štvete mě! Všichni, do jednoho! V jednu chvíli bych chtěla vypadnout, nechat vás utopit se v tom sami, bez pomoci! Jen proto, aby jste poznali jaké je to být down. Jsem naštvaná, smutná a plná nenávisti! A to jen díky pár sekundám ! Nesnáším to, nesnáším lidi !
,,Proč pořád musí někdo něco kazit? ´´Ptá se a nikdo jí neodpovídá, a tak jí nezbude nic jiného než………